Kompleksowe utrzymanie autostrady A1 na odcinku Toruń Południe – Kutno Północ

< Powrót do projektów

Rodzaj prac: Obsługa i Utrzymanie Dróg
Sektor: Infrastruktura Publiczna (Autostrady)
Klient: Skarb Państwa w Polsce, GDDKiA Oddział w Bydgoszczy
Czas trwania: 6 lat (2016-2022)
Status: w trakcie realizacji
Dane techniczne:

 • 92 km drogi dwujezdniowej z nawierzchnią bitumiczną,
 • 5 węzłów,
 • 1 obwód utrzymania autostrady,
 • 8 Miejsc Obsługi Podróżnych.

Główne działania:

Kompleksowe utrzymanie, które obejmuje:

 • Patrolowanie dróg i raportowanie do Klienta 24h;
 • Interwencje na wezwanie na drodze;
 • Całodobowa obsługa dyspozytorów;
 • Kompleksowe, zimowe utrzymanie (odśnieżanie, odladzanie itp.);
 • Kompleksowe letnie utrzymanie, w tym:
  • Koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów,
  • Utrzymanie czystości obiektów mostowych;
  • Czyszczenie instalacji kanalizacji deszczowej – rury, przepusty, rowy, zbiorniki ekologiczne itp.;
  • Czyszczenie oznakowania poziomego;
  • Czyszczenie na mokro i na sucho barier drogowych, znaków drogowych itp.;
  • Wywóz śmieci;
 • Naprawa uszkodzeń nawierzchni;
 • Uszczelnianie rys i wymiana dylatacji konstrukcji nawierzchni betonowej;
 • Odnowienie oznakowania poziomego;
 • Wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów wyposażenia autostrady – znaki drogowe, szlabany, ekrany akustyczne, oświetlenie dróg ogrodzenie.
magnifiercross