Usługi projektowania i doradztwa przy budowie autostrady koncesyjnej A1, odcinek Rusocin (Gdańsk) – Toruń Południe (Toruń)”

< Powrót do projektów

Rodzaj prac: Projektowanie i Budowa
Sektor: Partnerstwo Publiczno- Prywatne (PPP)
Klient: Gdańsk Transport Company, Skarb Państwa w Polsce, GDDKiA
Czas trwania: 2005 – 2011, 6 lat
Status: ukończono
Dane techniczne:

  • 151,9 km autostrady dwujezdniowej,
  • 11 węzłów,
  • 3 Obwody Utrzymania Autostrady,
  • 2 Punkty Poboru Opłat oraz 10 Stacji Poboru Opłat.

Główne działania:

  • Koordynacja i nadzór prac projektowych i budowlanych:
    • Wdrożenie pierwszego w Polsce zamkniętego, manualnego systemu poboru opłat, obejmującego budynki, wyspy, budki poboru opłat, tunele, komory, zadaszenia/wiaty, kanały, media, oświetlenie placów, systemy zasilania głównego, generatorowego, UPS itp.,
  • Sprzęt do poboru opłat, w tym szlabany, komputery, serwery, podajniki biletów itp.,
  • Sprzęt do zarządzania autostradą, w tym szkieletowa sieć światłowodowa FO, system telefonii alarmowej, CCTV, SCADA itp.,
  • Optymalizacja rozwiązań projektowych mogących wpłynąć na koszty utrzymania w perspektywie długoterminowej.
magnifiercross