Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 Piotrków Trybunalski granica woj. łódzkie/mazowieckie

< Powrót do projektów

Rodzaj prac: Obsługa i Utrzymanie Dróg
Sektor: Infrastruktura Publiczna (Drogi Ekspresowe)
Klient: Skarb Państwa w Polsce, GDDKiA Oddział w Łodzi
Czas trwania: 6 lat (2018-2024)
Status: w trakcie realizacji
Dane techniczne:

 • 84 km drogi dwujezdniowej z nawierzchnią betonową,
 • 19 węzłów,
 • 1 obwód utrzymania autostrady,

Główne działania:

Kompleksowe utrzymanie, które obejmuje:

 • Patrolowanie dróg i raportowanie do Klienta 24h;
 • Interwencje na wezwanie na drodze;
 • Całodobowa obsługa dyspozytorów;
 • Kompleksowe, zimowe utrzymanie (odśnieżanie, odladzanie itp.);
 • Kompleksowe letnie utrzymanie, w tym:
  • Koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów,
  • Utrzymanie czystości obiektów mostowych;
  • Czyszczenie instalacji kanalizacji deszczowej – rury, przepusty, rowy, zbiorniki ekologiczne itp.;
  • Czyszczenie oznakowania poziomego;
  • Czyszczenie na mokro i na sucho barier drogowych, znaków drogowych itp.;
  • Wywóz śmieci;
 • Naprawa uszkodzeń nawierzchni;
 • Uszczelnianie rys i wymiana dylatacji konstrukcji nawierzchni betonowej;
 • Odnowienie oznakowania poziomego – ok. 600 000m2;
 • Wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów wyposażenia autostrady – znaki drogowe, szlabany, ekrany akustyczne, oświetlenie dróg ogrodzenie.
magnifiercross